Welkom bij Chiro Gestel!

Welkom op onze site!

Beste ouders en leden,
Na lang wachten weten we nu eindelijk dat we op kamp mogen! Om een zo concreet mogelijk plan uit te werken zouden we graag een schatting maken van het aantal leden dat mee op kamp gaat. Gelieve het formulier dat je via mail hebt gekregen ten laatste in te vullen op vier juni. Met deze informatie gaan wij verder onze planning voor het kamp uitwerken dus het is belangrijk voor ons dat we het antwoord van zoveel mogelijk leden kennen.
Voor meer informatie over de maatregelen die opgelegd zijn van de overheid kan je terecht op de site van de Chiro (https://chiro.be/) of van de Ambrassade (https://ambrassade.be/nl). Normaal heeft iedereen een link via mail aangekregen. Als je toch geen mailtje hebt gekregen in verband met het kamp kan je best een bericht sturen naar de Facebookpagina.
 
Groetjes,
De leiding